O DIVADLE

DIVADLO KLAUNIKY BRNO

zdenálBylo založeno roku 1986 pány Zdeňkem Korčiánem a Zdeňkem Mazáčem, žáky Bolka Polívky. První divadelní počiny vznikly již v polovině 70. let. Roku 1990 se Divadlo Klauniky stalo v tehdejším Československu první soukromou scénou humoru, která letech 1990/91 nalezla své stálé sídlo v Divadle Na Zámečku v Králově Poli. Ovšem na pouhou jednu divadelní sezonu. Brzy totiž oba umělci pochopili, že jejich formě vyjadřování, jejich otevřenému divadelnímu jazyku neodpovídá usazený a důkladně prochozený prostor domovské scény. A tak začalo Divadlo Klauniky putovat po vlastech českých a slovenských, a často také daleko za jejich hranice.

Všechny inscenace uvedené Divadlem Klauniky jsou díly autorskými, i v případě slavné inscenace Dona Quijota se jedná o svérázný přepis. Charakteristickými znaky klaunické tvorby jsou absurdita, mystifikace, legrace, improvizace, provokace, recese, komunikativnost a především otevřenost a hravost.

Do širokého povědomí se toto brněnské divadlo dostalo zejména díky inscenaci Don Quijote de la mAncha, která má dnes již přes 4.500 repríz a stala se nejhranějším představením v Evropě. Letos slaví 27 let své existence.

Přehled nejzajímavějších počinů:

 • Dáváme Vám výpověď 3+1plus jeden – autorské satirické kabaretní pásmo
 • Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 • Aprílový malý velký muž – happening pro ČST Praha
 • Vítejte na Rolnické – happeningové textapealové pásmo s výstavkou
 • Konžert I – komorní mluvená klaunikyáda, při které dva herci narušují čtvrtou Stanislavského prostorovou stěnu
 • Konkurz – kolektivní autorské představení, které vzniklo jako výsledek divadelní dílny v Jásinově u Boskovic
 • Konžert IIkomorní mluvená klaunikyáda, při které je čtvrtá Stanislavského stěna zcela zbořena
 • Don Quijote de la mAncha – didaktická klaunikyáda uchopená dle vzoru velkého českého emigranta J.A.Komenského na motivy románu M. Cervantese Saavedry za režijního vedení B.Polívky (prem. 4. března 1988 v Brně, v bývalé kapli řeholních sester).
 • Brňané krajanům – první česká kulturní mise do Kazachstánu za našimi stavbaři do Aksaie
 • Lipnický Švejk – divadelní dílna v lomu v Lipnici nad Sázavou
 • Soukromá scéna humoru na Zámečku – Divadlo Klauniky otevřelo stálou scénu v Brně pro svá představení i hostující soubory (slavnostní otevření – dne 3. října představením Dona Quijota)
 • Komedie na Zámkupětidenní festival humoru zakončený silvestrovským plesem klaunů (27.-31.12. 1990)
 • Gruppenstisk – první odvážný pokus o divadelní uchopení erotodramatu (prem. 24. 10. 1990)
 • Nuda 91 a 92 – dvouměsíční letní festivaly v Brně
 • Klaunika didaktika – putovní divadelní projekt k 400letému výročí nar. J.A.K. s obsáhlou výstavou, přes 100 představení ve 40 městech ČR
 • Lipnický mantlzaložení a otevření lipnického Divadelního domku spolu s obnovením tradice lipnických festivalů humoru, vznik a udílení prestižní ceny Zlatý Hašek, festival se dočkal deseti ročníků
 • Sbohem, Márfy – divadelní projekt z oblasti primární prevence negativních jevů
 • Obyčejné večery – cyklus literárních večerů L. Valachové v režii Z. Mazáče
 • Strana mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodníhoteatroterapeutický projekt s integračním záměrem
 • Voličská kampaň Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodníhoinscenace, jež je výsledkem teatroterapeutického projektu SMPvMZ
 • Neslyšitelný řev umění autorská inscenace Z. Korčiána v režii Z. Mazáče
 • Andělský kabarethudebně poetická teatroterapeutická inscenace Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního
 • Vernisážedivadlo zajišťuje originální kulturní program na vernisážích, nejen ve Vinném sklípku na Orlí 1
 • Quijotova šedesátkafolkový a divadelní festival v Lipnici nad Sázavou k principálově významnému výročí
 • Divadelní penzion Lipůvka otevření penzionu v Jeseníkách, chráněné pracoviště a kulturní působiště nejen SMPvMZ