DRAMATICKÁ DÍLNA

neboli DÍLNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY A TEATROTERAPIE

Divadlo Klauniky Brno realizovalo dramatickou dílnu v průběhu pěti let až do března roku 2020, nejprve v prostorách divadla Koráb a poté  v  Galerii 13 na Panské ulici v Brně.  Jednalo se o kroužek dramatické výchovy/teatroterapie, jehož se společně účastnily dospívající děti ve věku od 12 do 18 let – tedy teenageři či puberťáci, chcete-li – a lidé s mentálním postižením.

K činnosti naší Dramatické dílny:

Pracovali jsme formou klasických dramatických her, ale rovněž jsme děti seznamovali i s klasickými hereckými technikami. Základem hodin byla hlasová cvičení (rozmlouvání, mluvený projev), koncentrační cvičení, cvičení pro práci s rekvizitou (reálnou i imaginární), pohybová cvičení (gestika, jevištní pohyb, drobné choreografie), cvičení pro rozvoj fantazie a cvičení improvizační. Tento originální projekt se konal pod vedením zkušených herců, teatroterapeutů, choreografů, výtvarníků a pedagogů.

V naší dílně docházelo k velmi zajímavým setkáním, k velmi zajímavým zážitkům, k pochopení zatím utajeného a zejména k lepšímu poznání sebe sama…

inscenace, které vzešly z naší spoluráce:
  • Malé velké kabaretní panoptikum (2016)
  • Pohádky v hantecu I (2017)
  • Andy a Warholky (2018)

Dnes někteří už dospělí absolventi dramatického kroužku spolupracují dále s Divadlem Klauniky a podílejí se nejen herecky, ale i scénograficky.  Společně se tak zrealizovala představení:

  • A kdo je Švejk? (2019)
  • Pohádky v hantecu II (2020)
  • Děvčátko Momo a ukradený čas (2020)
  • DonDon Šajn (2021)

Projekt se konal za podpory Ministerstva kultury ČR.