DRAMATICKÁ DÍLNA

neboli DÍLNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY A DRAMATERAPIE

Divadlo Klauniky Brno realizuje dramatickou dílnu, a to sice každou středu od 17.30 do 19.30 v prostorách Galerie 13 na Panské ulici v Brně. Jedná se kroužek dramatické výchovy/dramaterapie, jehož se společně účastní dospívající děti ve věku od 12 do 18 let – tedy teenageři či puberťáci, chcete-li – a lidé s mentálním postižením.

Pracujeme formou klasických dramatických her, ale setkáváme se s klasickými hereckými technikami. Základem hodin jsou hlasová cvičení (rozmlouvání, mluvený projev), koncentrační cvičení, cvičení pro práci s rekvizitou (reálnou i imaginární), pohybová cvičení (gestika, jevištní pohyb, drobné choreografie), cvičení pro rozvoj fantazie a cvičení improvizační. Tento originální projekt se koná pod vedením zkušených herců, teatroterapeutů, choreografů, výtvarníků a pedagogů.

V této dílně dochází k velmi zajímavým setkáním, k velmi zajímavým zážitkům, k pochopení zatím utajeného a zejména k lepšímu poznání sebe sama… Takže kdo má chuť, ať se přidá k nám!

Projekt se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.