MALÉ VELKÉ KABARETNÍ PANOPTIKUM

Malé velké kabaretní panoptikum je jedinečný integrační projekt, který vznikl ze spolupráce zdravých profesionálních herců, zdravých dětských herců a herců s postižením.  Toto volně komponované kabaretní pásmo tak umožňuje otevřený náhled do světa mentálně handicapovaných        a nastavuje zrcadlo světu, který zdravým připadá běžný. Navíc zde vstupují do vzájemného, nesmírně křehkého dialogu lidé s mentálním postižením a mladá dospívající generace.  Prostřednictvím této inscenace dochází rovněž k vzácné komunikaci mezi divákem a hercem, která dovoluje divákům setkání s handicapem v novém úhlu pohledu a vyrovnání se s ním prostřednictvím společného zážitku.

Malé velké kabaretní panoptikum je volně komponovaný pestrý divadelní pořad, v němž nechybí nic, co správný kabaret má mít: zazní tedy spousta známých písniček v neobvyklých pohybových aranžmá, nebudou chybět ani drobné taneční choreografie a pochopitelně se diváci dočkají neotřelých komických výstupů. Nad celou inscenací se klene rámec svatební hostiny, při níž se setká celé příbuzenstvo: nevěsta a ženich, a k tomu čtyři tetky se svými rodinami, které přicházejí novomanželům gratulovat.

Diváci se stávají přímými účastníky události, tedy svatebčany, kteří dle své libosti mohou vstoupit do dění a rovněž předat novomanželům své gratulace, či si na svatební hostině zatancovat.

Projekt finančně podporují Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Brno.