POHÁDKY V HANTECU

  • Věnováno Frantovi Kocourkovi k jeho nedožitým 70. narozeninám.
  • Ryze brněnská integrační komedie, která však upřímně pobaví i ne-Brňáky.
  • Ty nejznámější pohádky, jak je neznáte!
  • Verze pohádek pro dospělé!

Kerak prčiška vykóřili s vlčmenem; Kaizrova novodurová šolna; Baldo, z pytloša aus!; Šípkatá Růža; Vo dvanácti moncnech.

Tak už víte, které pohádky se Vám chystáme vyprávět?

Pásmo pěti pohádek vyprávěných v hantecu a prokládaných písničkami opět v hantecu. Zazní i takové brněnské hity, jako Doňa Broňa nebo Američan ve štatlu.

Tato integrační komedie vznikla roku 2017 ze spolupráce herců Divadla Klauniky, herců s mentálním handicapem a dospívajících členů dramatického kroužku Malá Klaunika jako pocta Frantovi Kocourkovi.

Projekt vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje a městské části Brno-střed.

Realizace tohoto představení byla natolik úspěšná, že dala podnět ke zpracování dalších pohádek podle literární předlohy Goldnový merchny (autorů: J. Hlaváček, B. Kapitánčik, D. Chromý).  Roku 2020 vznikly Pohádky v hantecu II.

O veliké řepě; Góldnova fišla; Kakáču klohni;  Nevodsponěná a pazgřivec; Válka vo holcňákovi;  O Červené Karkulíně.

Budete mít salcnové vasr v auglách vod samýho lochecu, protože takovó čurinu ste eště nekóřili!

GRAFIKA:

Plakát a foto: Kateřina Dubovcová

Plakát „Hantecový merchny (nejen) do Brna“: Libuše Pečenková

Projekt Pohádky v hantecu II vznikl v roce 2020 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

V roce 2021 byly Pohádky v hantecu II realizovány v rámci projektu „Hantecový merchny (nejen) do Brna!“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.