POHÁDKY V HANTECU

  • Věnováno Frantovi Kocourkovi k jeho nedožitým 70. narozeninám.
  • Rovněž pocta Rudymu Kovandovi.
  • Ryze brněnská integrační komedie, která však upřímně pobaví i ne-Brňáky.
  • Ty nejznámější pohádky, jak je neznáte!
  • Pět hereček vypráví pět pohádek.
  • Verze pohádek pro dospělé!

Kerak prčiška vykóřili s vlčmenem; Kaizrova novodurová šolna; Baldo, z pytloša aus!; Šípkatá Růža; Vo dvanácti moncnech.

Tak už víte, které pohádky se Vám chystáme vyprávět?

Pásmo pěti pohádek vyprávěných v hantecu a prokládaných písničkami opět v hantecu. Zazní i takové brněnské hity, jako Doňa Broňa nebo Američan ve štatlu. Tato integrační komedie vznikla ze spolupráce herců Divadla Klauniky, herců s mentálním handicapem a dospívajících členů dramatického kroužku Malá Klaunika.

Budete mít salcnové vasr v auglách vod samýho lochecu, protože takovó čurinu ste eště nekóřili!

Projekt vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje a městské části Brno-střed.