K FESTIVALU QUIJOTOVA ŠEDESÁTKA

Festival Quijotova šedesátka vznikl v roce 2013 k příležitosti kulatého výročí principála divadla, který je zároveň představitelem Dona Quijota                    v nejslavnější inscenaci Divadla Klauniky. Tento první ročník byl věnován folkovým zpěvákům a vysočinským divadelním spolkům.

Po roční odmlce Divadlo Klauniky uspořádalo druhý ročník festivalu v roce 2015, tentokrát s integračním zaměřením. V tomto integračním rázu festival pokračuje nadále.

Festival navazuje na tradici Lipnických Mantlů (festivalů konaných v Lipnici nad Sázavou v 90. letech pod záštitou Divadelního spolku Brno). V širším smyslu chce festival navazovat na někdejší bohatou divadelní tradici místa a navrátit Lipnici kvalitní, originální festival, který bude svým zaměřením vybočovat z dnes nastavené mainstreamové festivalové kultury.

Lipnice nad Sázavou je místem, kde žil a tvořil Jaroslav Hašek. V souvislosti s tímto velikánem zde byl v 50. letech založen Festival humoru a satiry Haškova Lipnice, který se konal pod záštitou tehdejšího Ministerstva kultury. Díky tomuto festivalu zde vznikla velká divadelní tradice, na přehlídce se zde prezentovaly desítky divadelních souborů, obvykle se jednalo o autorské scény vycházející z hnutí divadel malých forem. Tento festival přilákal tisíce návštěvníků do Lipnice nad Sázavou a odehrával se      v lipnickém amfiteátru pod hradem. Později se v Lipnici nad Sázavou           v rámci Folkové Lipnice začali objevovat také čeští písničkáři. Po revoluci zde vznikl tradiční festival Rocková Lipnice, jehož poslední ročník se však konal v roce 2014. V devadesátých letech bylo běžné, že v průběhu letních prázdnin se v amfiteátru konalo až pět festivalů (různých uměleckých žánrů), pořádala se zde také výtvarná sympozia. V roce 2016 je festival Quijotova šedesátka jedinou vícedenní akcí konanou v Lipnici nad Sázavou a jedinou akcí vůbec, která se bude odehrávat v lipnickém amfiteátru.

Program festivalu se odehrává nejen v lipnickém amfiteátru pod hradem, ale také v různých prostorách hradu (divadelní sál, hradní věž, hradní kaple, hradní exteriéry). Dále pak v lipnickém kostele sv. Víta. Součástí jsou také site-specific akce a happeningy, které se odehrávají v ulicích obce, ale také na starém hřbitově, kde je pohřben Jaroslav Hašek. Na tři festivalové dny se tedy celá Lipnice nad Sázavou rozžije divadlem, hudbou a další nevšední kulturou.

Festival Quijotova šedesátka

a) Jako projekt s výrazným integračním přesahem

Členy Divadelního spolku Brno z 50% tvoří osoby s mentálním postižením. Spolupráce Divadelního spolku a Divadla Klauniky s mentálně postiženými na divadelních projektech trvá již dvacátým rokem. 

Je zde patrný nesporný přínos pro lidi s postižením, vystupování na scéně odbourává jejich ostych, dokonce nalézají svého diváka, který je vnímá          a poslouchá. V činnosti spolku se však mentálně handicapovaní členové podílí i na praktických činnostech (pomoc např. při organizaci vernisáží: příprava občerstvení, příprava technického zázemí apod.). Nabývají tedy        i praktických dovedností. Tímto způsobem se mentálně postižení členové spolku podílejí na organizaci jednotlivých ročníků festivalu. Proto vznikl nápad vytvořit festival integrující umělecké skupiny pracující s lidmi               s postižením a nechat tak nahlédnout i do jiných sfér a možností takovéto tvorby.

b) Jako místo pro setkávání uměleckých souborů pracujících s lidmi            s postižením

Střetávání uměleckých skupin mezi sebou nabízí nové možnosti komunikace a spolupráce. Jednotlivé přístupy práce formou expresivních terapií přinášejí inspiraci a nové impulzy do dosavadní tvorby každého         z jednotlivých souborů.

c) Jako místo pro setkávání odborné veřejnosti

Festival chceme otevřít studentům i odborníkům příslušných oborů              v oblasti expresivních terapií. Cílem je také uspořádat pro studenty jakési neoficiální diskusní semináře nad jednotlivými inscenacemi, koncerty apod. a srovnat tak jednotlivé možnosti přístupů k práci s postiženými lidmi.


ARCHIV ROČNÍKŮ FESTIVALU