BÍLÁ HOLUBICE

Bílá holubice – občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem bylo zaleženo v roce 2006. Jeho hlavním posláním jsou aktivity spojené s integrací dětí a mladých lidí s tělesným handicapem, a to prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci.

Naše vize: Umělecká profesionalizace handicapovaných členů sdružení.

V současné době jsou našimi členy mladí tělesně handicapovaní lidé, kteří se věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich bilahvzniku získávají handicapovaní tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké.

Naše motto: Nemůžeš chodit, můžeš tančit!

V současné době má naše sdružení 40 členů a mnoho přátel z řad profesionálních umělců a spolupracovníků. Celkem je v našich řadách 8 mladých lidí s tělesným handicapem, kteří spolu se „zdravými“ pravidelně navštěvují taneční tréninky vedené profesionálními choreografy a pedagogy, tančí v divadelních představeních a na různých vystoupeních.

Všichni máme rádi tanec, hudbu a divadlo. Všichni chceme ukázat lidem, že každý z nás může dělat, co má rád a zapojit se do umlělecké tvorby.